REGULAMIN

Sklep internetowy Doris znajdujący się pod adresem www.wyposazenie-sklepowe.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
wyposazenie-sklepowe.pl to firma Wyposażenie Sklepów i Gastronomii Doris Dorota Szczepańska Dane rejestrowe: Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Koszalin, NIP 669 119 38 19, z siedzibą (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji):

Wyposażenie Sklepów i Gastronomii Doris
ul. Szczecińska 34
75-137 Koszalin
tel. 94 345 37 00
e-mail: doris@wyposazenie-sklepowe.pl


Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Oferta
Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i mogą ulec zmianie. Zakupy dokonywane przez klientów z terenu POLSKI rozliczane są w walucie PLN. Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon dostarczany wraz z przesyłką, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że dokument sprzedaży powinien być dostarczony w innej formie.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Dostępność
Towary prezentowane w sklepie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, wysłanie towaru w podanym dalej w regulaminie terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia lub uzgodnić inną formę zamknięcia zamówienia.
Uwaga: dostępność towaru uwidoczniona na stronach nie zawsze może być zgodna z faktycznymi stanami magazynowymi tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów spowodowane np. czynnikami losowymi (zniszczenie, uszkodzenie towaru itp.) lub np. błędami w skryptach obsługujących sklep.

Promocje
Wszystkie oferty specjalne przedstawione na witrynie internetowej są ważne do wyczerpania zapasów towarów z takich ofert lub daty zakończenia oferty specjalnej.

Składanie zamówienia i czas realizacji
Czas realizacji zamówień wynosi 1 - 14 dni roboczych (a w okresach zwiększonej ilości zakupów np. Boże Narodzenie itp. od 1 do 21 dni roboczych) licząc od dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia z opcją płatności przy odbiorze przesyłki lub wpłynięcia na nasze konto przelewu za zamówienie z odpowiednią opcją, do daty wysłania zamówionych towarów do klienta. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne uniemożliwiając realizację zamówienia, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Prosimy o podawanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.
W celu złożenia zamówienia nie ma obowiązku rejestracji. Zakupy w sklepie "wyposazenie-sklepowe.pl" mogą dokonywać zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani klienci. Następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu mogą być niezbędne do wysłania zamówienia.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Doris wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Doris z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Doris Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Koszty przesyłki
Koszty przesłania zamówionego towaru są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wartości składanego zamówienia oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty i sposób wysyłki są dostępne do wyboru w trakcie wypełniania formularza zamówienia i są uzależnione od aktualnych cen Poczty Polskiej oraz firm kurierskich a także od kosztów pakowania zamówionych towarów.
Szczegółowe informacje o kosztach przesyłek dostępne także dziale obsługi klienta w firmie.

Płatności
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
Możliwe są następujące formy płatności:
- Gotówka - przy odbiorze osobistym
- Przy odbiorze – pobranie przez kuriera -( Ze względu na ograniczenie firm spedycyjnych pobranie możliwe jest do kwoty 2500,-PLN). Koszt pobrania kwoty pokrywa kupujący.
W wybranych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
-Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Doris zamówienie jest przekazywane do realizacji.

W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

Przy wyborze formy płatności "przelew zwykły" kwotę należności za zamówienie należy przelać na poniższe konto:
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia
Wyposażenie Sklepów i Gastronomii Doris ul. Szczecińska 34, 75-137 Koszalin
Numer konta: 75 1240 1428 1111 0010 4411 8205
Nazwa banku: PEKAO I O. w Koszalinie

Dostawa
Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych dostawców (firm kurierskich) za pobraniem lub bez w zależności od formy płatności. Klient ponosi koszty dostawy.
Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepu internetowego, Doris może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie,
Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Zaniechanie tych czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.
W zależności od rodzaju przesyłki Kupujący może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru

Zwroty
Prawo odstąpienia od umowy
Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to nie przysługuje Przedsiębiorcy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas i nadać przesyłkę na:

Wyposażenie Sklepów i Gastronomii Doris
ul.Szczecińska 34
75-137 Koszalin
tel. 94 345 37 00
e-mail: doris@wyposazenie-sklepowe.pl


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr1 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia do Państwa towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku poniosą Państwo koszt odesłania przedmiotu w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Gwarancje i Reklamacje
Doris jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Doris ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w siedzibie firmy w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Wyposażenie Sklepów i Gastronomii, ul.Szczecińska 34, 75-137 Koszalin, e-mail:doris@wyposazenie-sklepowe.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji (załącznik nr2 do regulaminu). Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, klient chcąc złożyć reklamację może wykorzystać. Klient nie musi z niego korzystać, ani się nim kierować.

Jeżeli oferowane w sklepie internetowym produkty są objęte gwarancją, wykraczającą poza uprawnienia z tytułu rękojmi to informacja o tym fakcie znajduje się w opisie na karcie produktu.
Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na jego koszt. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
Doris odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Wyposażenie Sklepów i Gastronomii,ul.Szczecińska 34, 75-137 Koszalin, e-mail:doris@wyposazenie-sklepowe.pl Dział Reklamacji
Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że Doris niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Doris albo Doris nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
Doris rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Doris nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Doris.

Dane osobowe klientów
Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne, wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom trzecim niezwiązanym bezpośrednio z realizacją zamówienia. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklepie internetowym. Adres e-mail będzie przetwarzany przez sklep internetowy w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklepie internetowym. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych, zmiany adresu itd.
    O fakcie zmiany każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
    Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży

• pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
• pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Koszalinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Każdy klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
W razie jakichkolwiek niejasności bądź zapytań prosimy o kontakt poczta elektroniczną na e-mail: doris@wyposazenie-sklepowe.pl


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU SKLEPU:

ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DO POBRANIA)

ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO (DO POBRANIA)

Produkt dodany do listy życzeń

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.